2021-06-29 Kultura · Cultura

Dj, tailerrak eta erakustaldiak prebentzioa lantzeko larunbateko ekimenean

Dj, tailerrak eta erakustaldiak prebentzioa lantzeko larunbateko ekimenean

Baragazte Kartela

Udalak beste behin ere abian jarri du 12 eta 30 urte bitarteko gazteei zuzendutako udako kanpaina, gazteekin esku hartze programaren barruan. Aurten, programaren arduradunek lan nekeza egin dute askotariko talde eta elkarteak biltzeko. Horrela, gazteei hainbat eremutako erreferentziazko figura baliagarriak eskaini nahi dizkiete, beren heldutze-prozesu pertsonalean eta taldean laguntza jaso dezaten.

Lau helburu ezarri dituzte 2021eko jardueretarako. Lehenik eta behin, pandemiak eragindako egoeraren aurrean harreman osasungarriak sustatuko dituzten topaguneak eta ekintzak ahalbidetu nahi dituzte.

Bide beretik, bizimodu osasungarriagoak balioestea eta Barañaingo gazteen artean prebentzioa lantzea bilatzen dute, jolas-jarduera, aisialdi eta denbora libreko espazioen bidez. Hauek guztiak, harreman osasuntsuen, berdintasunezko/berdintasunezko harremanen eta berdinen arteko tratu onen giroan.Eta laugarren helburu bezala, babes-faktoreak indartzea eta arrisku-faktoreak murriztea dute.

Horregatik guztiagatik, "Prebentzioaren Eguna" antolatu dute aurten, eta larunbat honetan, uztailaren 3an, egun osoan Barañaingo lakuan izanen dira.

Egun berezia izango da, eta parte hartze aktiboa izango dute Barañaingo gazte-taldeek, herriko gazte-elkarte eta taldeek eta Nafarroan gai garrantzitsuak lantzen dituzten erakundeek, hala nola berdintasuna, aniztasuna, substantziarik gabeko adikzioak, substantziadun adikzioak, sexualitatea, kulturartekotasuna eta aisialdi eta denbora libre osasungarria COVID-19 aldian.

“Eta uda honetan, zer? Parrandan ibili eta ganbara erabili” lelopean, Barañaingo Udaleko Baragazteko hezitzaile-taldeak askotariko egitaraua prestatu du, jende guztiarengana iristeko, goizez eta arratsaldez (11:00etatik 13:30era eta 18:00etatik 22:00etara).

Jarduera hau egiteko aukeratu den tokia “Barañaingo lakua” da, herriko gazteen topaleku nagusia baita, eta, horrela, Baragazteko hezitzaile-taldeak gazteekin egiten duen lanaren eta prebentzio-kanpainaren beste helburuetako bat betetzea bilatuz: gazteengana hurbiltzea, haien bilguneetara eta elkarguneetara joanda, haien parte-hartzea eta inplikazioa lortzea.

Jarduera guztiak aire zabalean egingo dira edukiera mugatuko esparru batean eta stand guztiekin ibilbide bat izanen da. Uneoro, jarduerek egunean zehar irauten duten bitartean, indarrean dagoen araudia beteko da, segurtasun eta higiene-neurriak betez.

Itzulpena > Traducción

DJ's, actuaciones y talleres para tratar la prevención durante este sábado

El Ayuntamiento pone en marcha una vez más la campaña veraniega dirigida a jóvenes de entre 12 y 30 años enmarcada Programa de Intervención Social con Jóvenes. Este año las responsables del programa han realizado una ardua labor para aglutinar a colectivos y asociaciones muy diversas. De esta manera pretenden ofrecer a las personas jóvenes figuras de referencia válidas de diferentes ámbitos que les puedan acompañar en su proceso de maduración personal y grupal.

Cuatro han sido los objetivos que se han marcado para las actividades de este 2021.

En primer lugar pretenden crear espacios de encuentro y acciones que potencien relaciones saludables ante la situación ocasionada por la pandemia.

En el mismo camino, buscan poner en valor estilos de vida más saludables y trabajar la prevención entre la población joven de Barañáin a través de espacios lúdicos y de ocio y tiempo libre. Todo esto en un clima de relaciones saludables, de igualdad/igualitarias y de buenos tratos entre iguales.

Y en cuarto y último lugar, fortalecer los factores de protección y reducir los factores de riesgo.

Por todo ello y para este año, han organizado el “Día de la Prevención”, que se celebrará este sábado, 3 de julio, en el Lago de Barañáin.

Será un día especial, en el que participen de manera activa los propios grupos de jóvenes que hay en Barañáin, asociaciones y colectivos juveniles de la localidad y entidades que trabajan en Navarra temas tan importantes como la igualdad, la diversidad, las adicciones sin sustancia, las adicciones con sustancia, la sexualidad, la interculturalidad, así como el ocio y tiempo libre saludable en tiempos de COVID-19.

Bajo el lema “Y ESTE VERANO… ¿QUÉ? VACILA SIN PASARTE DE VUELTAS”, el equipo educativo de Baragazte del Ayuntamiento de Barañáin ha preparado un programa variado, para llegar a toda clase de públicos, en horario de mañana y tarde (de 11:00 a 13:30h y de 18:00 a 22:00h).

El lugar elegido para llevar a cabo esta actividad es “El Lago de Barañáin” ya que es el principal lugar de encuentro de la población joven de la localidad, y así cumplir otro de los objetivos de la campaña preventiva y del trabajo del equipo educativo de Baragazte con los y las jóvenes, que es acercarse a la población joven acudiendo a sus lugares de reunión y de encuentro, para conseguir una participación e implicación por su parte.

Todas las actividades se llevarán a cabo al aire libre, en un recinto acotado y con aforo limitado y un recorrido por todos los stands. En todo momento mientras duren las diferentes actividades a lo largo del día, se cumplirá la normativa vigente, con las medidas de seguridad y de higiene.

Diseño y desarrollo Tantatic