Tarifas de publicidad

Un mes: 
  1. Banner módulo de columna: 41,20€ +IVA
  2. Banner dos módulos de columna: 123,9€ +IVA
  3. Mega banner: 247,9€ +IVA

En formato Gif, Jpeg...

Dos meses o más: %20 de descuento.

Producción banner: 

- En el primer anuncio 0€.*

- Para renovar anuncio:

1. Pequeños cambios (color, texto...) 25€ +IVA.

2. Grandes cambios (rediseño nuevo) 50€ +IVA.

*Se incluye: realizar foto y diseño. El texto podrá ser -euskera/castellano o las dos- y la persona que lo contrate podrá verlo antes de publicar. El precio incluye una modificación al diseño presentado.

Condiciones: 

- La persona contratante del servicio podrá utilizar un anuncio propio.

- Para contratar durante otro mes o cambiar el anuncio, deberá solicitarse mediante e-mail en info@plazaberri.info por lo menos 10 días antes de la publicación del anuncio. La persona que quiera mantener más tiempo el anuncio, deberá conocer si existe la disponibilidad del espacio para dicho nuevo contrato.

- Para eliminar el anuncio, deberá solicitarse 48 horas antes mediante un e-mail a info@plazaberri.info.

Descargar PDF

Iragarki tarifak

Hilabete bat: 
  1. Banner zutabea moduloa: 41,20€ +BEZ
  2. Banner zutabea bi modulo: 123,9€ +BEZ
  3. Mega banner: 247,9€ +BEZ

Gif, Jpeg... formatuetan.

Bi hilabete edo gehiago: %20ko deskontua.

Banner produkzioa: 

- Lehenengo iragarkian 0€.*

- Iragarkia berritzeko:

1. Aldaketa txikia (kolorea, testua...) 25€ +BEZ.

2. Aldaketa handia (iragarki osoa berritu) 50€ +BEZ.

*Sartzen da: argazkia egitea eta diseinua. Testua (euskaraz/gazteleraz ala biak) izan daiteke eta zerbitzua kontratatzen duenak iragarkia aurretiaz ikusi ahalko du. Iragarkia modifikatzeko aukera bat izanen da.

Baldintzak: 

- Zerbitzuaren kontratadunak berak ekoiztutako iragarki propioa erabili dezake.

- Iragarkiak beste hilabete batez kontratatzeko eta iragarkia aldatzeko, idatziz eskatu beharko da info@plazaberri.info helbidean gutxienez iragarkia kaleratu baino 10 egun lehenago. Iragarkia beste hilabete batez mantendu nahi duenak ikusi beharko du kontratatu nahi duen espazioaren disponibilitatea dagoen.

- Iragarkia ezabatzeko, idatziz eskatu beharko da info@plazaberri.info-ra, 48 ordu lehenago.

Jeitsi PDF
Diseño y desarrollo Tantatic