2020-09-14 Kultura · Cultura

Comienza la campaña de matriculación del euskaltegi Sahats, con una ayuda mínima del 50%

El euskaltegi de IKA de Barañain, que cuenta con una experiencia de 43 años, arranca la campaña de matriculación con el beneficio que dan las ayudas públicas para el aprendizaje del euskera. Las clases tienen un horario abierto de 7 de la mañana a 10 de la noche para adaptarse a las necesidades de las personas interesadas y se imparten cursos desde iniciación (A1) hasta preparatorio para el EGA/C1, además de cursos de profundización.

Debido al coronavirus el euskaltegi ha tomado todas las medidas necesarias tanto si quieres dar las clases presenciales como si hubiera que darlas de manera telemática.

 

Ayudas combinadas del Ayuntamiento de Barañain y del Gobierno de Nafarroa

La ayuda del Ayuntamiento de Barañain te garantiza el 50% de la matrícula, pudiendo llegar al 100% dependiendo de la renta, a estas ayudas se suma la ofrecida por el Gobierno de Nafarroa de entre 120€ y 130€.

Con la suma de las ayudas mínimas los cursos entre A1 y B2 (con 260 horas lectivas) costarían entre 145€ y 155€, en vez de los 530€ que cuestan sin ayudas. Los cursos de EGA/C1 (260 horas) tendrían una rebaja de 420€, una importante ayuda para un curso que vale 600€.

Itzulpena > Traducción

Sahats euskaltegiak matrikulazio kanpaina abiatu du %50eko diru laguntza minimoarekin

Barañaingo IKA euskaltegiak, 43 urteko ibilera izan duena, matrikulazio kanpainari ekin dio, euskararen ikaskuntzarako laguntza publikoez ornitua izango dena gainera. Eskolek ordutegi irekia dute, goizeko 7etatik gaueko 10ak bitarte interesatutakoen beharretara egokitzen direnak, eta abiatze mailako (A1) ikastaroetatik zein EGA/C1-aren prestaketarainoko mailak eskaintzen dituzte, sakontze klaseez gain.

Koronabirusa dela eta, euskaltegiak beharrezkoak diren neurri guztiak hartu ditu, bertatik bertarako klaseei dagokionean, baita telematikoki eman beharko balira ere.

 

Barañaingo udaletxeko diru laguntzak matrikularen %50a bermatzen dizu, %100era iritsi ahal izanik errentaren arabera, eta laguntza hauei Nafarroako gobernuak eskaintzen duen 120€ edo 130€ko laguntza gehitzen ahal zaizkie ere.

Eskabideak aurkezteko epea: Eskaerak Barañaingo Udalaren Erregistro Orokorrean edo Erregistro elektronikoan aurkeztu behar dira, 2020ko urriaren 1etik 30era. Epemuga 2020ko urriaren 30eko 14:00ak da, Herritarrak Hartzeko Bulegoan aurkezten bada, edota, 2020ko urriaren 30eko 23:59ak, erregistro elektronikoaren bidez aurkezten bada. 

Laguntza minimoak batuz, A1 eta B2 mailen arteko eskolek (260 ordu) 145€ eta 155€ artean kostatuko lukete, laguntzarik gabeko 530€-en ordez. EGA/C1 eskolek (260) 420€ beherapena izango lykete, beherapen garrantzitsua, 600€ balio duen ikastaroa izanik.

Diseño y desarrollo Tantatic