Saskia permanecerá en su local al menos un año más

Saskia, Cesta Solidaria se trata de un proyecto vecinal impulsado por la Plataforma Social que abrió sus puertas el 2018, con la colaboración del Banco de Alimentos de Navarra y el Ayuntamiento. Nació con el objetivo de mejorar y dignificar el acceso a alimentos básicos desde la solidaridad y el apoyo mutuo.

Ekinklik Argazkiak

El local, situado en la ronda de Barañain, detrás del club de Jubilados, tiene apariencia de supermercado y dispone de la infraestructura necesaria para poder distribuir alimentos congelados y frutas y hortalizas. Dicho local fué cedido a la Plataforma Social de Barañain en 2018, y ahora que el acuerdo de cesión está llegando a su fin, en el pleno del Ayuntamiento de hoy se planteará renovarlo hasta 2022, un año más. 

El trabajo que han llevado a cabo durante los tres años que han estado funcionando ha sido descrito como ejemplar, que atiende a al menos 280 familias en situación económica más vulnerable, unas 660 personas. Por otro lado, durante el confinamiento del año pasado, consiguió reunir a más de 100 vecinos y vecinas solidarias con la ayuda de la Red de Cuidados Barañain Zainduz, Servicios Sociales y la Brigada de Urbanismo, que prepararon lotes con productos esenciales y los hicieron llegar a 420 familias, unas 955 vecinos y vecinas de Barañain. Ante la difícil situación generada por la pandemia, decían lo siguiente, que refleja el carácter del proyecto: "En el presente y en ese futuro incierto que asoma a nivel laboral, económico, social y de cuidados, esa es y será nuestra mejor vacuna; la solidaridad vecinal y el apoyo mutuo".

 

Itzulpena > Traducción

Saskia urte bat gehiago behintzat bere lokalean

Saskia, Cesta Solidaria Plataforma Social-ek bultzatutako proiektua da, eta 2018an ireki zituen ateak, Nafarroako Elikagaien Bankuaren eta Udalaren laguntzarekin. Oinarrizko elikagaien eskuragarritasuna hobetzeko eta duintzeko helburuarekin sortu zen, elkartasunetik eta elkarrekiko laguntzatik abiatuta. Lokala Barañain biribilgunean dago, erretiratuen klubaren atzean. Supermerkatu itxura du, eta elikagai izoztuak, frutak eta barazkiak banatzeko beharrezko azpiegitura du. Lokal hori Barañaingo Plataforma Sozialari laga zitzaion 2018an, eta, orain, lagapen-akordioa amaitzen ari denez, gaurko udalbatzarrean 2022ra arte berritzea proposatuko da, beste urtebetez.

Martxan egon diren hiru urteetan egin duten lana eredugarritzat jo da, eta egoera ekonomiko ahulenean dauden 280 bat familia artatzen ditu, 660 pertsona inguru. Beste alde batetik, iazko konfinamenduan, 100 bizilagun bolondres baino gehiago biltzea lortu zuen, Barañain Zainduz Zainketa Sarearen, Gizarte Zerbitzuen eta Hirigintza Brigadaren laguntzarekin. Funtsezko produktuekin sortak prestatu zituzten eta 420 familiari helarazi zizkieten, Barañaingo 955 bat bizilaguni. Pandemiak sortutako egoera zaila ikusita, honako hau zioten, proiektuaren izaera islatzen duena: "Lanean, ekonomian, gizartean eta zaintzan agertzen den orainaldi eta etorkizun zalantzagarri horretan, hori da eta izango da gure txertorik onena; bizilagunen elkartasuna eta elkarrekiko laguntza".

 

Diseño y desarrollo Tantatic