Osteguneko Udal batzordeko gai ordena

Ostegun honetan, hilak 25, ohiko Udal Bilkura egingo du Udaletxeak, une berean, plazan bertan, Pentsiodunen Mugimenduak deitu duen elkarretaratzea egongo den bitartean.

Azken boladan asko dira Udaletxeko gobernu taldeak izan duen isilunea azpimarratu dutenak, izan ere, ez diete oraindik Barañaingo pentsiodunen eskaerei erantzunik eman, ez Eguneko Zentruaren proiektuaren inguruan inolako argibiderik eman, ezta Adinekoen Batzarra bildu ere. Honetaz gain, Navarra Sumako zinegotzi bat Kasedako Adinekoen Zentruko kudeaketa kaskarraren arduradunetako bat izan da, 24 langile nomina ordaindu gabe utzi dituena. Azken honen inguruan, oraingoz, ez dute ezer adierazi ere. Herrigunearen lokalean eraiki nahi duten Eguneko Zentruaren inguruan ez dira gardentasunez jokatzen ari, hargatik ostegunean 11:00etan antolatuko den Pentsiodunen Mugimenduaren elkarretaratzea, Kasedan gertatutakoak susmoak larriagotzen baititu. Herriguneak lokal berria izango duenentz ere ez dute argi esan. Honetaz guztiaz gainera, Udaletxeak aspalditik du bere gain Eulzako etxe-bizitza berrien eraikuntzaren inguruan izan direnen kezka eta arazoen itzala, prozesu horren berri gutxi eman baitute ere.

Pil-pilean egon diren afera hauek guztiek, osteguneko Plenoa gertutik aztertzera eramango gaituzte. Honako hauek dira ostegunean 10:00etan egingo den bilerako aztergaiak: 

1. 2021eko otsailaren 25eko ohiko bilkuraren akta, hala balegokio, onestea. 

2"Barañaingo Plataforma Social" elkarteari udal lokal bat erabiltzeko doako lagapena berritzeko erabakia hartzea, Barañaingo elikagaiak banatzeko zentro  solidario gisa jarduteko.

3. Emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzko udal-ordenantza hasiera batean onestea.

4. Erantzukizuneko aitorpenari eta aurretiazko komunikazioari buruzko araubidea aplikatzekoa duten prozedurak eta hirigintza lizentzien tramitazioa arautzen dituen 11. Ordenantzaren aldaketa. Hasierako onespena

5. Alkatearen ebazpenak eta txostenak.

6. Tokiko Gobernu Batzordeko aktak.

7. Galderak eta eskaerak.

Itzulpena > Traducción

Orden del día del jueves 25 de marzo

Últimamente son muchos los que han subrayado el silencio que ha mantenido el actual equipo de gobierno del Ayuntamiento, ya que no han dado todavía respuesta a las peticiones de los pensionistas de Barañain, ya que ni ha dado ninguna aclaración sobre el proyecto del Centro de Día, ni ha reunido aún a la Junta de Mayores. Además de esto, un concejal de Navarra Suma ha sido uno de los responsables de la pésima gestión del Centro de Mayores de Cáseda, que ha dejado sin pagar la nómina a 24 trabajadoras. Sobre este último, de momento, tampoco se ha manifestado nada.

Respecto al Centro de Día que pretenden construir en el local del Herrigunean tampoco están actuando con trasparencia, por ello la concentración convocada el mismo jueves a las 11:00 por el Movimiento de Pensionistas, ya que lo ocurrido en Cáseda agrava las sospechas. Tampoco han dicho con claridad si el Herrigunea tendrá un nuevo local. Además de todo esto, el Ayuntamiento lleva arrastrando desde hace tiempo la sombra de las inquietudes y problemas que ha habido en torno a la construcción de las nuevas viviendas de Eulza, proceso del que poco se ha informado.

Todos estos temas nos llevarán a analizar de cerca el Pleno del jueves. El orden del día a tratar en la reunión que se celebrará el jueves a las 10:00 es el siguiente:

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de fecha 25 de febrero de 2021. 

2. Adopción de acuerdo de renovación de la cesión del local a la asociación Plataforma Social de Barañáin con destino a Centro de Distribución de alimentos en Barañain. 

3. Aprobación inicial de la ordenanza municipal sobre igualdad  entre hombres y mujeres.

4. Aprobación inicial de la modificación de la ordenanza municipal número 11, reguladora de la tramitación de licencias urbanisticas y de los actos sometidos a declaración responsable.. 

5. Resoluciones e informes de alcaldía.

6. Actas de la Junta de Gobierno Local.

7. Ruegos y preguntas. 

 

 

 

Diseño y desarrollo Tantatic