Navarra Sumak Lagunakeko atezain postuetako euskara profila ezabatuko du

Udaleko Euskara araudia bete gabe, eta "modu txarrean", Navarra Sumako Fátima Sesma zinegotziak "proposamen pertsonal" gisa proposatu zuen euskara eskakizunak kentzea atezain lanpostuetan.

Lagunakeko zuzendaritza batzordea urtarrilaren 27an bildu zen 2021erako aurrekontuak eta plantilla organikoa bozkatzeko, eta ez zuen hizkuntza eskakizunetan aldaketarik aurreikusten.

Gai-zerrendan agertu gabe, eta horri buruzko txostenetan oinarritu gabe, Fatima Sesma batzordeko presidenteak, bozketaren unean, atezaintza-postuetako euskara-eskakizunak kentzea proposatu zuen. Une horretan, batzarreko hainbat kide haserre agertu ziren "presidenteak erabilitako moduagatik eta prozeduragatik"; izan ere, ez zegoen deialdian, ez du aurretiazko txostenik eta ez da batzordearekin baloratu ".

Era berean, ez zitzaien langileei jakinarazi, elkarteak salatu duen bezala, hamarkada bat baino gehiago bere plantilla organikoan atezaintzako bi lanpostuetarako nahitaezko B2 euskara jasotzen eman duena. 

Batzarra abonatuen 7 ordezkarik eta Udalaren 5 ordezkarik osatzen dute, nahiz eta azken bilera horretan bazkideen ordezkari bat eta Udalaren beste bat falta izan ziren. Sesmak plantilla organikoa bozkatu zuen, proposatutako aldaketa barne, eta aurrera egin zuen aldeko lau botorekin, aurkako hiru botorekin eta lau abstentziorekin. Erabakia udalbatzan hartu behar da oraindik, berretsi edo atzera bota ahal izateko.

 

 

Itzulpena > Traducción

Navarra Suma elimina los perfiles de euskera en los puestos de conserje de Lagunak

Incumpliendo la normativa de Euskera del Ayuntamiento, y “de malas maneras”, la concejal de Navarra Suma Fátima Sesma planteó como “propuesta personal” eliminar los perfiles de euskera en los puestos de portería.

La junta rectora de Lagunak se reunió el pasado 27 de enero para votar los presupuestos y la plantilla orgánica para 2021, y no contemplaba en ninguno de sus apartados cambios en los perfiles lingüisticos.

Sin que apareciese en el orden del día, y sin haberse basado en ningún informe al respecto, la presidenta de la junta Fátima Sesma, en el momento de la votación, propuso la eliminación de los perfiles de euskera en los puestos de portería. En ese momento varios miembros de la junta mostraron su malestar “por las formas y el procedimiento empleado por la presidenta”, ya que no estaba en la convocatoria, no cuenta con un informe previo y no se ha valorado con el comité”.

Tampoco se informó a los trabajadores, tal y como denuncian desde la sociedad, que desde hace más de una década contempla en su plantilla orgánica el B2 preceptivo de euskera para los dos puestos de portería. 

La junta está formada por 7 representantes de los y las abonadas y 5 representantes del Ayuntamiento, aunque en esta última reunión faltaron un representante de los socios y otro del Ayuntamiento. Sesma sometió a votación la plantilla orgánica incluyendo la modificación planteada, y salió adelante con cuatro votos a favor, tres en contra y cuatro abstenciones. La decisión todavía debe pasar por el pleno municipal para ser ratificada o rechazada.

 

Diseño y desarrollo Tantatic