Haurren jolas parkeak itxita

Covid19ari aurre egiteko berriki ezarritako arau eta muga berezien baitan sartzen da neurri hau, atzo, hilak 13, Barañaingo Alkateak hala erabakita.

Nafarroan Covid19-ari aurre egiteko asmoz urriaren 11an onartu zen araudi berriari jarraiki, gure herriko alkategoak zenbait neurri berezi jarri ditu abian, haien artean honako aisialdiko guneak istea: haurren jolas parkeak, berdeguneak eta aire zabaleko gimnasioak. Neurri hauek hilaren 13tik 26ra bitarte, biak barne, egongo dira indarrean, epea luzatu, atzeratzeko edo bertan behers gelditzeko aukera egonik, egoera epidemiologikoaren arabera. Espazio hauetan aforoa eta lagun kopuru maximoa mugatzen duten osasun neurriak jarraitzea nahitaezkoa dela argudiatzen dute, eta hauek bete daitezen bermatu eta kontrolatzea ezinezkotzat jotzen dutenez, osasun arrazoiei heltzen diete hauen itxiera gauzatzeko.

Barañaingo EH Bilduk jakinarazi duenez aintzat hartzekoa da araudiak parke hauen aforoa maximoaren %30era murrizteko agintzen duela, ez, ordea, hauek erabat itxi behar izatea eta gogorazi du beste herri batzuetan ez direla parkeak itxi. Iniziatiba hau gobernuko NA+ taldeak hartua dela salatzen du EH Bilduk, Covideko batzordearen adostasunik gabe, gainera. Hortaz, haurren jolas parkeen erabateko itxierak eztabaida sorrarazi dezakeela uste du EH Bilduk, Osasun Departamentuak ez baitu espreski hala egin behar denik zehazten, eta muturrekotzat har daiteke, Barañainen biztanleria-dentsitate altua eta gure herriko txikienen behar eta nahiak bazterretatzen dituela kontuan izanda.

Itzulpena > Traducción

Cerrados los parques infantiles

Siguiendo la nueva normativa aprobada el pasado 11 de octubre con el fin de combatir el Covid19 en Navarra, se han tomado ciertas medidas específicas, de carácter extraordinario, entre las que se encuentran las adoptadas por la Alcaldía de Barañain, que ha resuelto ordenar el cierre de los parques infantiles, jardines y gimnasios al aire libre, así como dejar sin servicio las fuentes públicas por razones sanitarias. Estas medidas estarán vigentes desde el día 13 al 26 de octubre de 2020, ambos incluidos, pudiendo, prorrogarse, modificarse o dejarse sin efecto, en función de la situación epidemiológica. Razonan que, siendo muy importante el cumplimiento de las medidas sanitarias de limitación de aforo y número máximo de personas en dichos espacios, consideran imposible controlar el cumplimiento de las medidas impuestas en estos lugares de recreo y esparcimiento, por lo que concurren a razones sanitarias para proceder a su cierre.

EH Bildu de Barañain ha remitido una nota de prensa, en ella recuerda que la normativa estipula que el aforo de estos parques se reduzca al 30% del máximo permitido, no que se tengan que clausurar y recuerda que en otros pueblos no se han cerrado. Asegura que ha sido el equipo de gobierno de NA+, sin el consenso, además, de la comisión del Covid de Barañain quien ha tomado esta decisión. Por tanto, según EH Bildu, el cierre total de los parques infantiles da lugar a debate, ya que no está expresamente marcada desde el Departamento de Salud y puede considerarse drástica, teniendo en cuenta que Barañain es un municipio de una gran densidad de población y que deja las necesidades e intereses de los más pequeños de nuestro pueblo en un segundo plano.

Diseño y desarrollo Tantatic