El concurso para construir el centro de día vuelve a quedar desierto

Una persona mayor pasea por el parque del lago. | Imagen de archivo de Plazaberri.

Por segunda vez consecutiva, ninguna empresa se ha presentado en el concurso para adecuar los locales municipales de la Avenida Comercial 2-4 , como centro de día para personas mayores.

La Junta de Gobierno Local del ayuntamiento de Barañáin, con fecha 25 de noviembre de 2021, tras quedar desierto el primer concurso (422.499 euros), aprobó el expediente de contratación, mediante procedimiento abierto, de las obras para adecuación del local propiedad del ayuntamiento, por una cantidad de 526.400 euros.

Nuevamente, ninguna empresa se ha presentado al concurso, por lo que la Junta de Gobierno Local, con fecha de 10 de Enero, ha declarado desierta la licitación del contrato de las obras.

Cabe recordar que, según ha expresado la Alcaldesa en varias ocasiones, el equipo de gobierno de Na+ apuesta por una gestión privada para dicho proyecto. Además, este hecho, coincide con la recogida de firmas que el movimiento de pensionistas de Barañain está llevando a cabo en el pueblo, mediande la cual reivindican un centro de día público y de calidad. 

Itzulpena > Traducción

Eguneko zentroa eraikitzeko lehiaketa hutsik gelditu da berriro

Bigarren aldiz jarraian, enpresa bakar bat ere ez da aurkeztu lehiaketan, Merkataritza etorbideko 2-4ko udal lokalak adineko pertsonentzako eguneko zentro gisa egokitzeko.

Barañaingo Udalaren Tokiko Gobernu Batzarrak, 2021eko azaroaren 25ean, lehen lehiaketa (422.499 euro) hutsik geratu ondoren, 526.400 euroko kontratazio-espedientea onetsi zuen, prozedura irekiaren bidez, Udalaren lokala egokitzeko obrak kontratatzeko.

Berriro ere, enpresa bakar bat ere ez da aurkeztu lehiaketara; beraz, Tokiko Gobernu Batzarrak, urtarrilaren 10ean, obren kontratuaren lizitazioa eman gabe utzi du.

Gogoratu behar da, alkateak behin baino gehiagotan adierazi duenez, Na+-eko gobernu taldeak kudeaketa pribatuaren aldeko apustua egiten duela proiektu horretarako. Gainera, gertaera hau denboran bat dator Barañaingo pentsiodunen mugimendua herrian egiten ari den sinadura-bilketarekin. Izan ere, eguneko zentro publiko eta kalitatezkoa aldarrikatzen dute.

Diseño y desarrollo Tantatic