El Ayuntamiento de Barañain instalará cámaras de videovigilancia en las calles de la localidad

 

Según se publica en el portal de contratación de Navarra, con fecha 23 de Diciembre de 2021, la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Barañain ha licitado un contrato por valor de 64.500 euros (IVA excluido) para el suministro e instalación de un sistema de cámaras de videovigilancia, en ampliación del existente.

El plazo de ejecución para la instalación de dichas cámaras sería de un mes, una vez adjudicado el contrato a la empresa correspondiente. 

El informe de prescripciones técnicas incluido en el anuncio de contratación, detalla las características y localizaciones de las cámaras de videovigilancia que se instalarán.

"El principal objeto es prevenir, evitar y erradicar actos delictivos así como controlar accesos no autorizados a ciertas áreas del municipio. Tomando en consideración los indicadores policiales y atendiendo a factores físicos, urbanos, geográficos y sociales del municipio, se detectan determinadas áreas localizadas en las que se desarrolla un mayor índice de criminalidad. La colocación de cámaras de videovigilancia orientadas a labores de investigación en materia de seguridad ciudadana, tiene el propósito de recabar información relevante a las fuerzas de seguridad pública para optimizar los resultados de su trabajo. Asimismo, tiene como fin de mejorar las condiciones reales de seguridad de la población, por su efecto disuasorio, e incrementar su sensación de protección, especialmente, en el caso de las personas que se muestran más vulnerables".

Los "puntos calientes o hot spots” referenciados por el informe son el parque del Lago (cuatro cámaras), zona del mercadillo (cámara de doble lente), Tílos (dos cámaras), Sauces (una cámara) y Pedro Bidagor/Puente Miluce (una cámara). Se recalca que "la amenaza principal en la zona del Lago es la concentración de jóvenes que en periodos vacacionales y/o festivos se reúnen para realizar botellones en el recinto".

El suministro e instalación de cámaras de control de tráfico en las vías públicas del municipio como medida de seguridad, con efectos disuasorios, pretende la inclusión de sistemas de vídeo con lectura de matrículas en los diferentes puntos de acceso y cámaras de imagen para una visualización general del espacio para esclarecer acontecimientos. Se centra en captar los puntos concretos por los que cualquier vehículo ha de pasar para entrar o salir de la localidad. Los accesos a Barañain por la Avenida de Pamplona, Puente Miluce y Ronda de Barañain, estarán supervisadas por 10 cámaras.

Según han hecho llegar a este medio, ante esta nueva medida del Ayuntamiento, un grupo de personas vecinas de la localidad han convocado una reunión abierta el 24 de enero, lúnes, a las 18:00 horas, en la Casa de Cultura. El objetivo de la convocatoria será analizar el concepto de video-vigilancia en Barañain y sus posibles derivadas, así como la falta de participación vecinal y transparencia en este tema.

Itzulpena > Traducción

Barañaingo Udalak bideozaintzako kamerak jarriko ditu herriko kaleetan

Nafarroako Kontratazioaren Atarian argitaratu zenez, 2021eko abenduaren 23an, Barañaingo Udaleko Tokiko Gobernu Batzarrak 64.500 euroko (BEZa kanpo) kontratua egin zuen, bideo-zaintzako kameren sistema bat erosi eta instalatzeko, lehendik dagoena handitzeko.

Hauek instalatzeko epea hilabetekoa izango da, kontratua dagokion enpresari esleitu ondoren.

Kontratazioari buruzko agindu teknikoen txostenean, ezarriko diren bideo-zaintzako kameren ezaugarriak eta kokapenak zehazten dira: "Helburu nagusia delituzko ekintzak prebenitzea, saihestea eta errotik ateratzea da, baita udalerriko zenbait eremutarako baimenik gabeko sarbideak kontrolatzea ere. Polizia-adierazleak kontuan hartuta eta udalerriko faktore fisikoak, hirikoak, geografikoak eta sozialak kontuan hartuta, kriminalitate-indize handiena duten eremu jakin batzuk hauteman dira. Herritarren segurtasunaren arloko ikerketa-lanetarako bideo-zaintzako kamerak jartzearen helburua da segurtasun publikoko indarrei informazio garrantzitsua biltzea, haien lanaren emaitzak optimizatzeko. Era berean, helburu hauek ditu: herritarren benetako segurtasun-baldintzak hobetzea, haien disuasio-efektuagatik, eta haien babes-sentsazioa areagotzea, bereziki ahulenak diren pertsonen kasuan".

Txostenean aipatzen diren "puntu beroak edo hot spot"ak hauek dira: Lakuko parkea (lau kamera), merkatu txikiko eremua (lente bikoitzeko ganbera), Tilos (bi kamera), Sauces (kamera bat) eta Pedro Bidagor/Puente Miluce (kamera bat). "Lakuko aldeko mehatxu nagusia oporraldietan eta/edo jaiegunetan esparruan kaleko boteiloiak egiteko elkartzen diren gazteen kontzentrazioa da".

Udalerriko bide publikoetan trafikoa kontrolatzeko kamerak hornitu eta jartzeak, segurtasun-neurri gisa bideo-sistemak sartu nahi ditu sarbideetan eta irudi-kameretan matrikulak irakurriz, espazioaren ikuspegi orokorra izateko. Edozein ibilgailuk herrira sartzeko edo handik irteteko gainditu behar dituen puntu zehatzak atzematea du helburu. Barañaingo etorbideko, Miluce zubiko eta Barañaingo ingurabideko sarbideak 10 kamerek gainbegiratuko dituzte.

Komunikabide honek jakin izan duenez, Udalaren neurri berri honen aurrean, herriko bizilagun talde batek bilera bat antolatu du urtarrilaren 24an, Kultur Etxean, 18:00etan. Deialdiaren helburua bideozaintza kontzeptua eta horren ondorio posibleak aztertzea izanen da, baita herritarren partaidetzarik eza eta gai honen gardentasun eza ere.

Diseño y desarrollo Tantatic