Ehundaka lagun borroka feminista antiarrazistaren alde Barañainen

Lerro-lerro eta elkarren arteko distantziak mantenduz, ehundaka lagun bildu dira Barañaingo kaleetan barrena, pandemia garaiak sistemaren trapu zikinak agerian utzi baititu, zaintza sistema integral, publiko eta doako baten alde indarrak batzeko.

Barañain osoa zeharkatu duen manifestazio ordenatua Udaletxe plazara iritsi eta antolatzaileek irakurketa batez eta borroka feministaren aldeko oihuez eman diote amaiera, tartean emakumeen aurkako jazarpen historikoak gogorarazi dituen testu eta performance eder bat, eta  Amaia Lasheras bertsolari barañaindarraren bertso hunkigarria eskeini dizkigute ere.

Barañaingo Mugimendu feministak ikusezinak direnei ahotsa eman nahi izan die martxoaren 8 honetan, inolako errekonozimendurik gabe itzaletan geratzen ohi direnak baitira bizitza sostengatzen dutenak: lan ez ordaindua, etxe-langileak, erresidentzietako zaintzaileak, garbitzaileak, osasungintzako langileak, zerbitzu sozialak... Emakumeak* denak, ezinbesteko lanak ahalbidetzen dituztenak. Baina argi utzi nahi izan dute, emakumeen gain geratzen den lan hori ere modu desorekatuan banatzen dela, klasea, arrazalizazioa, migrazio estatusa edota adinak baldintzatzen baitute arduraren zama. Halako lanak gainera, ikustezinak direnak, baldintza prekarioetan, soldata ziztrinekin eta apenas eskubide laboralik gabe egiten direla salatu dute. Hargatik, zera galdetu dute, "non geratu da etxeko langileen greba eskubidea? Zenbat lan-ordu kargatzen dituzte erresidentzietako zaintzaileek bizkarrean?"

Bizi dugun osasun krisiak, kalera irtetea ekidin baino, arrazoi sendoak eman ditu, izan ere, azaldu dute, egoera honek agerian utzi dituela sistemaren trapu zikinak, ez baitugu bizitza kolektiboa sostengatuko duen komunitate sendorik, eta baliabide publikoak ere kapitalaren zerbitzura jarrita daudela. Zaintzatik eta zaintzarako egituratutako gizarte sistema bat eskatu zuten atzo martxoak 8: "pandemiak erakutsi digun eran, izaki zaurgarriak eta interdependienteak baikara, batak bestearen beharra dugu. Beraz, bizitza posible egiten duen ardatza izan behar da zaintza: bai elikadura, osasuna, etxebizitza, lurralde burujabetza, mugikortasuna edo intimitatea erdigunean jartzeko, baina baita, enpatia, segurtasun fisiko eta psikologikoa, errespetua edota autonomia bermatzeko. Kolektiboki zainduko duen komunitate bat aldarrikatzen dugu".

Zaintza sistema integral bat exijitu zuten, publikoa eta doakoa, pertsona guztiei zainduak izateko eskubidea bermatuko liekeena: "zaintzak, bizitza eta lan esentzialak ez dira negozio bat. Ezin dira merkantilizatu, ezta familiako emakumeen esku utzi ere". Arazo honen aurrean, argudiatu dute norbanakoaren gaitasun ekonomikoak ezin duela zaintzarako eskubidea baldintzatu, baita zaintza-lanak gauzatzen dituzten langileek ere ezin dutela esplotaziorik jasan. Hargatik, honako neurri trantsitorioak exijitu zituzten urgentzaiz:
● Etxeko langile guztiak Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorrean sartzea.
● Autonomia pertsonalerako eta dependentzia egoeran dauden pertsonen arretarako politikak. Diskapazitatea duten emakumeen errealitatea aintzat hartzea, ez soilik zaintzaren hartzaile gisa, baita emaile moduan ere.
● Sektore feminizatuentzako lan-hitzarmen duinak
● Nafarroako pertsona guztiei etxebizitza duina bermatuko dien parke publiko bat.
● Kalitatezko osasungintza publiko bat, Nafarroan bizi diren pertsona guztiak artatzeko baliabide nahikoak izango dituena, inor genero, klase, jatorri, adin edo gaitasunen arabera baztertu gabe.

Aipamen berezia egin zieten ere iaz konfinamendu garaian Nafarroan barrena sortu ziren sare komunitarioei, bizitza posible egiten duten halako zaintza-sareak eredutzat hartu, eta esker ona adierazteko. Honetaz gain, arrazismoa eta zurien pribilegioarekin bukatzeko aldarria ere egin zuten, pertsona guztiek, datozen lekutik datozela, eskubide berberak dituztela bermatzeko, Atzerritartasun Legea bertan behera uzteko exijitu zuten, "paperak guztiontzat" eta "inor ez da ilegala" lelopean.

"Feminismoa antikapitalista eta antiarrazista izango baita, edo ez da izango."
 

Itzulpena > Traducción

Cientos de personas a favor de la lucha feminista antiracista en Barañain

En líneas y manteniendo distancias, cientos de personas han recorrido las calles de Barañáin para unir fuerzas en contra el sistema que han denunciado como machista, racista, capitalista, heteropatriarcal y capacitista. La manifestación, ordenada, ha recorrido todo Barañain, y al llegar a la plaza del Ayuntamiento las organizadoras han concluido con una lectura y gritos a favor de la lucha feminista, y entre ellos un bonito texto y performance que ha recordado las persecuciones históricas contra las mujeres, y un emotivo bertso de la bertsolari barañaindarra Amaia Lasheras.

El Movimiento Feminista de Barañáin ha querido dar voz este 8 de marzo a las invisibilizadas, porque son las que se quedan en la sombra sin ningún reconocimiento las que sustentan la vida: el trabajo no
remunerado, el empleo de hogar, las cuidadoras en residencias, el trabajo a domicilio, las limpiadoras, las trabajadoras de la salud, los servicios sociales... Mujeres* todas ellas, que sostienen aquellos trabajos imprescindibles. Pero han querido dejar claro que ese trabajo que queda sobre las mujeres también se reparte de forma desigual, ya que la clase, la racialización, el estatus migratorio o la edad condicionan la carga de la responsabilidad. Denuncian además que este tipo de trabajos, invisibles, se realizan en condiciones precarias, con sueldos indignantes y sin apenas derechos laborales. Por ello, preguntan, "¿Dónde queda el derecho a huelga de las empleadas del hogar? ¿Cuántas horas de trabajo llevan a sus espaldas las cuidadoras de las residencias?".

La crisis sanitaria que vivimos, más que evitar salir a la calle, ha dado razones sólidas para hacerlo, porque, explican, esta situación ha puesto de manifiesto los trapos sucios del sistema, porque no tenemos una comunidad sólida que sustente la vida colectiva, y los recursos públicos también están puestos al servicio del capital. Ayer 8 de marzo, reclamaban un sistema social entendido desde y por los cuidados: "somos seres vulnerables e interdependientes, nos necesitamos las unas a las otras. Por lo tanto, los cuidados deben ser el eje sobre el que se organiza la vida: desde garantizar la alimentación, la salud, la vivienda, la soberanía sobre la tierra, la movilidad y la intimidad; hasta la empatía, seguridad física y psicológica, el respeto, la autonomía... Reivindicamos una comunidad que cuide en colectivo."

Exigieron un sistema integral de cuidados, público y gratuito, que garantizaría a todas las personas el derecho a ser cuidadas: "los cuidados, la sostenibilidad de la vida, los trabajos esenciales, no deben ser un negocio". Ante este problema, argumentan que la capacidad económica individual no puede condicionar el derecho al cuidado, así como que los trabajadores que ejercen labores de cuidado tampoco pueden ser explotados. Por ello, exigieron con carácter urgente las siguientes medidas transitorias:

● Inclusión de todas las trabajadoras de hogar en el Régimen General de Seguridad Social
● Políticas de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, que tenga en cuenta la realidad de las mujeres con discapacidad, no solamente como receptoras de cuidado, sino también como proveedoras del mismo.
● Convenios laborales dignos para los sectores feminizados

● Un parque público que garantice una vivienda digna para todas las personas en Nafarroa.
● Una sanidad pública de calidad, con recursos suficientes para atender a todas las personas que viven en Nafarroa sin exclusión de género, clase, proveniencia, edad o capacidad.

Por otro lado, hicieron una mención especial a las estructuras de apoyo mutuo como las redes de cuidados organizadas en toda Nafarroa durante la pandemia y que permitieron sostener la vidas en un momento crucial. Usaron estas redes comunitarias como ejemplo y también quisieron darles reconocimiento. Como punto importante, reivindicaron la urgencia de acabar con el racismo y los privilegios de la blanquitud, y que se reconozca la igualdad de derechos de todas las personas: vengan de donde vengan y sea cual sea su origen, y por ello, exigieron que se derogue la ley de extranjería, bajo el lema  "papeles para todas" y "porque ninguna persona es ilegal".

"El feminismo será anticapitalista y antirracista o no será".

Diseño y desarrollo Tantatic