Asamblea general ordinaria de Lagunak el próximo 18 de noviembre

La Junta Rectora del Servicio Municipal Lagunak convoca a todas las personas abonadas, mayores de edad, a la Asamblea General Ordinaria.

 

La asamblea se celebrará en el Servicio Municipal Lagunak el jueves, día 18 de noviembre, a las 18,30 h. en primera convocatoria y a las 19,30 h. en segunda.

 

En la asamblea se tratarán temas como las cuentas del ejercicio económico 2020, presupuesto de 2021 y plantilla orgánica, o precios públicos y ordenanzas fiscales para el año 2022.

Itzulpena > Traducción

Lagunakeko Ohiko Batzar Orokorra azaroaren 18an

Lagunak Udal Zerbitzuko Zuzendaritza Batzordeak abonatu guztiak, adinez nagusiak, deitzen ditu egingo den Ohiko Batzar Orokorrera.

 

Bilera azaroaren 18an eginen da, ostegunean, 18:30ean lehenengo deialdian eta 19:30ean bigarrenean.

 

Batzarrean gai hauek jorratuko dira, besteak beste: 2020ko ekitaldi ekonomikoko kontuak, 2021eko aurrekontua eta plantilla organikoa, edo 2022ko prezio publikoak eta ordenantza fiskalak.

Diseño y desarrollo Tantatic