Gutuna - Cartas

2018-05-09

Erabaki nahi dugu // Queremos decidir

Gure Esku Dago Barañain
G.E.D. Barañain

Egunez egun gertatzen diren gertakizunen aurrean zeinetan jendarteari ez zaio erabakitzen uzten; kasu askotan gure politikarien ebazpenak ere ez dira errespetatzen, Nafarroako gobernuaren legebiltzarreko akordioak ere ez, – Nafarrroan onartuak izan diren azken 17 akordiotatik, 12 baliogabetu Madrileko gobernuak-. Estatuak Urtegiak, A.H.T.a, harrobiak, Mozal legea inposatu egiten dizkigu berriz... zalantzazkoa delarik bere onura Nafarroarentzat.

Gure kabuz erabakitzeko ahalmena izateko momentua iritsi da.

Beharrezko dugu Erabakitzeko eskubidea, gure beharrak adierazi ahal izateko, tronpatzeko eskubidea barne. Inorrek ez gaitzala ezer inposatu.

Osasungintza, Hezkuntza, LOMCE delakoaz... Eskubide Sozialak. Lan Harremanak. Pentsioak. Ekonomia. Hau guztiaz parte hartu eta erabaki behar dugu.

Kirol eredua diseinatu eta erabaki ahal izan eta honen harremanak Federazio eta Selekzioekin.

E.A.E., Estatu Espainiarra eta Europarekin.

Barañain jada hasi da bere Herri ereduaz Erabakitzen, parte hartuz: Bere Jai ereduetan, Hiri espazioen birmoldaketan, ingurugiroarekin adeitsuak izateko dugun beharrean.

Historiak erakutsi digu herri honek beti berea duen ibilbidea egin duela. Eta bizitzaren arlo ezberdinak hobetzeko egunerokoan parte hartzen duen jendea herrialde libre, zuzen, jakintsu, berdinzale sentitzen dela... Herrialde Alai bat.

Gizarte zuzen, feminista eta ezberdinen arteko lankidetzazkoa nahi dugu. Ezinbestekoa da Nafarroak bere etorkizuna Elkarbizitzan eta Aniztasunean eraikitzea.

Hiritargo aktibo baten nahi izana dugu, ordezkari zintzoak izango ditugulakoan eta politika behetik gora eraiki dadin.

Hitz batetan ... erabaki nahi dugu.


QUEREMOS DECIDIR:

Ante los acontecimientos que suceden día a día y en los cuales a la ciudadanía no se le deja dar su opinión; en muchos casos no se respetan ni los dictámenes de nuestros políticos, ni los acuerdos del parlamento en el Gobierno de Navarra – de los 17 acuerdos aprobados últimamente en Nafarroa, 12 han sido anulados por el Gobierno de Madrid-. En cambio El Estado nos impone Pantanos, T.A.V., Canteras, Ley mordaza...de dudoso beneficio para Navarra.

Ha llegado el momento de poder decidir por nosotros mismos, que se respete nuestra opinión.

Necesitamos se respete el Derecho a decidir, para poder expresar nuestras necesidades, incluido el derecho ha equivocarnos. Que nadie nos imponga nada.

Necesitamos participar y decidir sobre Sanidad. Educación, la LONCE...Derechos Sociales. Relaciones Laborales. Pensiones. Economía.

Diseñar y decidir el modelo Deportivo y su relación con las Federaciones y Selecciones.

Sobre nuestra relación con la C.A.V., con el Estado Español y con Europa.

Barañain ya ha empezado a Decidir sobre su modelo de Pueblo, participando: En su programa de Fiestas, En la remodelación de Espacios Urbanos , En la necesidad de ser respetuoso con el medio ambiente...

La historia nos enseña que este pueblo ha trazado siempre su propio recorrido. Y que la gente que participa en el día a día en la mejora de los diferentes ámbitos de la vida se siente en un país libre, justo, culto, igualitario...un País Feliz.

Queremos, una sociedad justa, feminista, trabajar entre diferentes. Es imprescindible para que Nafarroa construya su futuro en Convivencia y Pluralidad.

Aspiramos a una ciudadanía activa , contando con tener representantes honestos y que la política se construya de abajo arriba

Y sobre todo esto... queremos decidir !

2017-2018 G.E.D. Barañain

Diseño y desarrollo Tantatic