2020-09-09 Kultura · Cultura

Kultura Arloko ikastaro eta tailerrak

Aurten, osasun-larrialdiko egoerara egokitu behar izanik, ikastaro eta tailer gutxi batzuen eskaintza sortu da. Ikastaroak urrian hastea aurreikusi da, ohi bezala, eta agintariek parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko zehazten dituzten edukiera eta higiene sanitarioko neurriak errespetatuko dira. Hauek dira kultur etxean eskainiko diren ikastaroak:

KULTURA ETXEKO TAILER edo LANTEGIAK:

 • Patchwork I - Osteguna 18:00-20:00 - Gaztelania - Lauhilekoa - erroldatutakoek: 110€ / ez erroldatutakoek: 138€
 • Patchwork II - Ostirala 18:00-20:00 - Gaztelania - Lauhilekoa - errold.: 110€ / ez errold.: 138€
 • Joskintza abiatze maila - Asteartea 16:45-18:30 - Gaztelania - Lauhilekoa - errold.: 115€ / ez errold.: 144€
 • Joskintza maila ertaina - Asteartea 18:45-20:30 - Gaztelania - Lauhilekoa - errold.: 115€ / ez errold.: 144€
 • Antzerki tekniketan abiatzea - Osteguna 18:00-20:30 - Gaztelania - Lauhilekoa - errold.: 135€ / ez errold.: 169€
 • Marrazketa eta pintura helduentzako - Asteazkena 19:00-20:30 - Gaztelania - Lauhilekoa - errold.: 85€ / ez errold.: 107€
 • Marrazketa eta pintura 6-9 urtekoentzako - Ostirala 17:00-18:30 - Gaztelania - Lauhilekoa - errold.: 85€ / ez errold.: 107€

MUNDUKO DANTZAK:

 • Karibearrak abiatze maila - Aateartea eta Osteguna 17:00-17:55 - Gaztelania - Lauhilekoa - erroldatutakoek 100 € ez erroldatutakoek 125 € 
 • Karibearrak maila ertaina - Asteartea eta Osteguna  18:05-19:00 - Gaztelania - Lauhilekoa - errold.. 100 € ez errold. 125 € 
 • Aretoko dantza - Asteartea eta Osteguna 20:15-21:15 - Gaztelania - Lauhilekoa - errold. 100 €  ez errold. 125 €
 • Ekialdeko dantza maila ertaina - Asteartea 18:15-19:40 - Gaztelania - Lauhilekoa - errold. 80 € ez errold. 100 € 
 • Ekialdeko dantza abiatze maila - Asteartea 20:00-20:55 -  Gaztelania - Lauhilekoa - errold. 50 € ez errold. 62 €
 • Jauziak abiatze maila - Astelehena 19:20-20:20 -Gaztelania - Lauhilekoa - errold. 35 € ez errold. 45 € 
 • Jauziak EUSKARAZ abiatze maila - Astelehena 18:00-19:00 - Euskara - Lauhilekoa - errold. 35 € ez errold. 45 € 

HAINBAT OHAR

• Izen-emate dataren hurrenkera zehatza izanen da plazak esleitzeko era, jardueretarako plaza kopurua mugatua baitago.

• Eskaini diren jarduera, ordutegi eta instalazioei dagokienez aldatu ahal izanen dira, edo bertan behera utzi ere, zenbat izen-emate dauden. Parte-hartzaile gutxieneko kopurua dago, eta hori kontuan hartuko da jarduerei hasiera ematerakoan.

• Jardueren kanpaina urriaren 1ean hasiko da eta maiatzaren 31n amaitu, eta izena ematerakoan kuota ordaindu behar da, epe bakarrean; salbu lau hilabeteka antolatzen diren jarduerak, horien kuota bi epeetan ordainduko baita.

• Egutegi bakarra ezarri da Udalaren jarduera guztietarako, Barañaingo ikastetxeetako egutegietan oinarrituta, eta ikusgai egonen da instalazioetan eta udal-bulegoetan.

• Barañainen erroldatutakoentzat daude erreserbatuta jarduerak; izen-ematea eta gero lekurik geratzen bada epealdi berria irekiko da jardueretan interesa duen ororentzat.

• Behin jardueren kanpaina hasita (urriaren 1a) kuotak itzultzeko edota baliogabetzeko eskaerak EZ dira aintzat hartuko. Izen-ematearen zenbatekoa soilik itzuliko da jarduera bertan behera uzten bada.

• Non aurki ditzakezue programa eta jarduerei buruzko argibide guztiak: Udalaren Web orrian www.barañain.eus, 948 012 012 eta/edo 012 telefonoetara deituta, eta Herritarrak Hartzeko Bulegoan: Udaletxe plaza, zk.g. 31010 Barañain (Nafarroa) Tel: 948 28 13 28 Faxa: 948 28 63 08 e-posta:oac@baranain.com 

Itzulpena > Traducción

Cursos y talleres Área de Cultura

Este año, nos hemos tenido que adaptar a la situación de emergencia sanitaria, y resultado de ello surge esta oferta de cursos y talleres reducida. Las siguientes se llevarán a cabo en la Casa de Cultura:

 • Patchwork I - Jueves 18:00-20:00 - Castellano - Cuatrimestral - empadronados 110 € no empadronados 138 €
 • Patchwork II - Viernes 18:00-20:00 - Castellano - Cuatrimestral - emp.110 € no emp. 138 €
 • Costura iniciación - Martes 16:45-18:30 - Castellano - Cuatrimestral - emp. 115 € no emp. 144 €
 • Costura medio - Martes 18:45-20:30 - Castellano - Cuatrimestral - emp. 115 € no emp. 144 €
 • Iniciación a las técnicas teatrales - Jueves 18:00-20:30 - Castellano - Cuatrimestral - emp. 135 € no emp. 169 €
 • Dibujo y pintura para personas adultas - Miércoles 19:00-20:30 - Castellano - Cuatrimestral - emp. 85€ no emp. 107 €
 • Dibujo y pintura para niñas y niños 6-9 años - Viernes 17:00-18:30 - Castellano - Cuatrimestral  - emp. 85 €  no emp. 107 € 

DANZAS Y BAILES DEL MUNDO.

 • CARIBEÑOS INICIACIÓN - Martes y Jueves 17:00-17:55 - Castellano - Cuatrimestral - empadronados 100 € no empadronados 125 €
 • CARIBEÑOS MEDIO - Martes y Jueves  18:05-19:00 - Castellano - Cuatrimestral - emp. 100 € no emp. 125 €
 • BAILES DE SALÓN - Martes y Jueves 20:15-21:15 - Castellano - Cuatrimestral - emp. 100 €  no emp. 125 €
 • DANZA ORIENTAL MEDIO - Martes 18:15-19:40 - Castellano - Cuatrimestral - emp. 80 €  no emp. 100 €
 • DANZA ORIENTAL INICIACIÓN - Martes 20:00-20:55 -  Castellano - Cuatrimestral - emp. 50 € no emp. 62 €
 • JAUZIAK INICIACIÓN - Lunes 19:20-20:20 - Castellano - Cuatrimestral - emp. 35 € no emp. 45 €
 • JAUZIAK EUSKARAZ HASTAPENA - Lunes 18:00-19:00 - Euskera - Cuatrimestral - emp.35 € no emp. 45 € 

NOTAS DE INTERÉS:

• Las actividades disponen de un número de plazas limitado y se concederán por riguroso orden de inscripción.

• Las actividades ofertadas, horarios e instalaciones podrán ser susceptibles de cambios o anulaciones según el número de inscripciones. Existe un número mínimo de participantes que se tendrá en cuenta para el comienzo de las actividades.

• La campaña de actividades comenzará el 1 de octubre y finalizará el 31 de mayo y su cuota se abonará en un solo plazo en el momento de la inscripción, salvo en el caso de aquellas actividades organizadas por cuatrimestres, que abonaran su cuota en dos plazos.

• Se establece un solo calendario para todas las actividades municipales, basado en los calendarios escolares de los centros de Barañáin y que estará expuesto en las instalaciones y oficinas municipales.

• La prioridad en la inscripción es para las personas empadronadas en Barañain. Posteriormente, se establecen nuevos plazos de inscripción para cualquier persona interesada.

• Una vez iniciada la campaña de actividades (1 de octubre), NO se atenderán posibles devoluciones y/o anulaciones de cuotas. El importe de la inscripción sólo se devolverá en caso de suspensión de la actividad.

• Toda la información sobre los programas y actividades se puede consultar en la página web del Ayuntamiento www.baranain.eswww.barañain.eus, llamando por teléfono a los números (948012012) y/o (012) y en la O.A.C. (Oficina Atención Ciudadana): Plaza Consistorial s/n. 31010 Barañáin (Navarra) Tel: 948 28 13 28 Fax: 948 28 63 08 Email:oac@baranain.com  

 

Diseño y desarrollo Tantatic