Ostegunean egingo den Udaletxeko Osoko Bilkurako gai ordena

Ohiko bilkura Udaletxean eginen da otsailaren 25ean, ostegunarekin, 10:00etan, eguneko gai-zerrendan ageri diren aferak aztertzeko.

Bilerako aztergaiak jarraian aurkeztuko dizkizuegun hauexek dira, azken puntuak, 11.enak, interes berezia izanik, egun berean, ostagun goizean 10:30etan Adineko Kontseilua biltzeko eskatuko duen elkarretaratze bat antolatu baitute herriko adinekoen mugimenduak.

1. 2021eko otsailaren 28ko ohiko bilkuraren akta, hala balegokio, onestea. 

2. Roberto Andión Martínez in. PSN-PSOE udal taldeko zinegotziaren egoera erregularizatzea. 

3. Hasiera batean onestea, Luis Morondo Musika Eskolaren prezio publikoak 2021-2022 ikasturterako. 

4. 2021/02 aurrekontu aldaketa hasiera batean onartzea, luzatutako 2021. Urteko aurrekontuan. Betearazpen oinarriak aldatzea. Kirol-arloko diru laguntza izendunak. 

5. 2021/03 (LAG 1/2021) aurrekontu aldaketa hasiera batean onartzea, luzatutako 2021. Urteko aurrekontuan. Betearazpen oinarriak aldatzea. Lagunak udal zerbitzuko diru-laguntza izendunak.

6. HLBGGZren (gainbalioa) 2021erako koefizienteak eta karga-tasak ezartzeko akordioa hartzea. 

7. Barañaingo Udal plan orokorrak Eulza sektorean (UE 1 eta UE-2) egindako aldaketa xehatuari hasierako onarpena ematea. 

8. Informazio batzordeen osaera ezagutzera ematea. 

9. Martxoaren 8an ospatuko den Emakumeen Nazioarteko Egunarekin lotura duen adierazpen instituzionala. 

10. Haur bateak Iruñerrian jasandako eraso transfoboa gaitzesteko adierazpen instituzionala. 

11. Mozioa, Adineko pertsonen Kontseilu sektorialari eta udalak elkartean duen parte-hartzeari buzuzkoa. 

12. Alkatearen ebazpenak eta txostenak.

Itzulpena > Traducción

Orden del día del pleno del jueves

La sesión de Pleno ordinaria se celebrará en la Casa Consistorial sita en Plaza Consistorial, s/n. el próximo día 25 de febrero, jueves, a las 10:00 horas, a fin de tratar sobre los diferentes asuntos que se relacionan en el orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1. Aprobación, si procede, del acta de la sesión ordinaria de  fecha 28 de enero de 2021. 

2. Regularización situación del concejal del grupo municipal PSN-PSOE D. Roberto Andión Martínez.

3. Aprobación inicial de los precios públicos de la Escuela Municipal de Música Luis Morondo para el curso 2021-2022.

4. Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 2/2021. Modificación bases de ejecución. Inclusión de subvenciones nominativas en el presupuesto.

5. Aprobación inicial de la modificación presupuestaria 3/2021 (LAG 1/2021). Modificación bases de ejecución. Inclusión de subvenciones nominativas Lagunak. 6. Acuerdo por el que se establecen los coeficientes y tipos de gravamen del IIVTNU (plusvalía) para el año 2021. 

7.Aprobación inicial de la modificación pormenorizada del Plan General Municipal de Barañáin en el Sector Eulza (UE 1 y UE-2) 

8. Dación en cuenta de la composición de las comisiones informativas

 9. Declaración institucional en relación al día 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres 

10. Declaración institucional de condena al ataque tránsfobo sufrido por un niño en la Comarca de Pamplona. 

11. Moción en relación al Consejo de Personas Mayores y a la participación municipal en la Junta de la Asociación Entrevientos 

12. Resoluciones e informes de alcaldía.

Diseño y desarrollo Tantatic