Eztabaida lakuko jolastokiko estalkiarekin

Lakuko jolastokia bere hutsunean gero eta deigarriagoa den heinean, txirrista eta zabuen gabeziaren atzean dagoen erabaki eta oztopoen bilakaera azaldu nahi izan dugu hurrena.

Azken urteotan, bai udal talde desberdinek, baita jolas parkeko erabiltzaileek ere, urte osoan zehar erabiltzea ahalbidetuko lukeen estalki bat jartzea eskatu izan dute. Azkenik, 2018ko abenduan, estalki horren instalazioa onetsi izan zuen Udalbatzarrak. Estalkiaren proiektuak 400m2 baino gehixeagoko azalera hartzen zuen, zonaldeak zutabez libratzea ahalbidetzen zuen egitura batetaz gain. Egituraren materiala metalezkoa izango zen, egurrez apaindua, eta estalkia, ostera, polikarbonatozko panelez osatua egongo zen, barrura argia igarotzen utziko zuena. Argiztapen artifiziala ere, lehenago iluntzen duen urteko sasoietan erabilia izateko. 

 - 2019ko otsailan esleipenduna Lacunza Hnos. izan zen, eta esleipenaren zenbatekoa 296.652,67€ (BEZa barne), lizitazioarekiko 10,06%-ko aurrezpena suposatzen zuena.

- 2019ko maiatzean, empresarekin adostasunean, eta Hirigintza batzordeko talde guztien oniritziarekin, lanak 2019ko irailera atzeratzea erabaki zen, euria eta eguraldi txarra ezohikoa den hilabeteetan jolastokiaren erabilera ez oztopatzeko.

- 2019ko ekainean, NA+ taldeak alkatetza eskuratu zuen. Hirigintza sailak Etxeorratzen etorbideko berrurbanizazioa zeramana empresa eta lan talde bera zela argudiatuz, lehenbizi kale horretakoa bukatu zezaten onartu zuen, gero jolas parkera pasa zitezen. Honek urte batez aurrerapenik ez egotea suposatu zuen, Etxeorratzen etorbideko berrurbanizazioa 2020ko urtarrilean bukatu bazen ere.

- 2020ko ekainean, jolas parkea eraitsi zen, eta ondoko hainbat aparkaleku okupatu ere.

- Une horretan, lanak hastear zeudela zirudien.

- Uztailaren 25ean, prentsa ohar batez, EH Bilduk proiektuaren gelditzea eta abiarazte-eza nabarmendu zuen, erabili ezin ziren aparkalekuen erreserbarekin batera..

- Hurrengo egunean, Udaletxeak aparkalekuak liberatu zituen, eta udalbatzarrean, Maria Lekunberri alkatesak zoruaren materialekin zimendatzea zailtzen zuen arazo bat zegoela azaldu zuen.

- Egoera honek parkeko erabiltzaile askoren ondoeza eragin zuen eta abuztuaren 26an, ehun bat herritar batu zen "Noiz arte parkerik gabe?" lelopean.

- Joan den irailaren 4ean, alkatesak enpresa esleipendunari, Lacunza Hnos., lanak irailaren 16a baino lehen hasteko eskakizuna egin zien. Epea bete ezean, enpresa horrekin duen kontratuaren desegite prozesuari ekingo dio.

- Gaur egun, egoerak blokeatuta eta aurrera pausorik gabe darrai. Eztabaida erein da.

 

Itzulpena > Traducción

Polémica con la cubierta del parque infantil del lago

Desde hace varios años, diferentes grupos municipales así como personas usuarias del parque infantil, han solicitado la instalación de una cubierta para el uso durante todo el año. Finalmente, en Diciembre del 2018, fue aprobada por el Pleno Municipal la instalación de dicha cubierta  El proyecto de la cubierta abarcaba una superficie de algo más de 400 m2, y con una estructura que permite liberar la zona de estancia de pilares. El material de la estructura será metálico, revestido de madera decorativa, mientras que la cubierta contaría con paneles de policarbonato transparente para garantizar la entrada de luz en el interior. Iluminación artificial, que permita utilizarlo en las épocas del año en que oscurece antes.

- En Febrero de 2019 el adjudicatario fue Lacunza Hnos., y el importe de adjudicación de 296.652,67€ (IVA excluido), lo que suponía un 10,06% de baja respecto del importe de licitación. 

-En Mayo de 2019, en común acuerdo con la empresa y con el visto bueno de todos los grupos en comisión de Urbanismo, se decide aplazar la obra a Septiembre de 2019, para no perjudicar el uso en meses donde la lluvia y el mal tiempo no es lo habitual.

-En Junio de 2019, entra el nuevo gobierno de Na+. Desde el área de Urbanismo se argumenta que al ser la misma empresa la que llevaba a cabo la reurbanización de la Avenida Rascacielos y el mismo equipo de trabajo, se autoriza a que acaben primero en esa calle para luego pasar al parque infantil. Esto supone que durante un año no haya avances, pese a que la reurbanización de la Avenida Rascacielos finalizó en enero del 2020.

-En Junio del 2020, se desmantela el parque infantil y se ocupan las plazas de aparcamiento continuas.

-En ese momento, se da por hecho que el inicio de la obra es inminente.

-El 25 de Julio, mediante una nota de prensa, EH Bildu alerta de la paralización y no puesta en marcha del proyecto, así como la reserva de plazas de aparcamiento que no se usan.

-Al día siguiente, el Ayuntamiento libera las plazas de aparcamiento y en Pleno, la Alcaldesa María Lecumberri indica que existe un problema con el material del suelo que dificulta la cimentación.

-Esta situación provocó el malestar de muchas personas usuarias del parque y el 26 de Agosto, un centenar de vecinos y vecinas se concentró bajo el lema, ¿Hasta cuando sin parque?.

-El pasado 4 de Septiembre, la Alcaldesa realizó un requerimiento a la empresa adjudicataria, Lacunza Hnos, para el inicio de las obras antes del 16 de Septiembre. Si no se cumple el plazo, iniciaría el procedimiento para la rescisión del contrato con dicha empresa.

-A día de hoy, continúa la situación bloqueada y sin avances. La polémica está servida.

Diseño y desarrollo Tantatic